99% các tòa nhà, khu nhà xưởng, nhà máy cần sử dụng máy tuần tra bảo vệ, đặc biệt là các công ty dịch vụ bảo vệ nó còn là dữ liệu để báo cáo lên các nhà quản lý, các chủ đầu tư, các  bên thuê dịch vụ bảo vệ. 

Máy chấm công tuần tra bảo vệ là một sản phẩm trở nên thiết yếu cho các công ty bảo vệ, cho các vấn đề về an ninh tuần tra, đảm bảo tính công bằng, hiệu quả trong công việc.

Hướng dẫn sử dụng máy tuần tra bảo vệ

Các lỗi thường gặp của máy tuần tra bảo vệ

Driver cho máy tuần tra bảo vệ

Phần mềm cho máy tuần tra bảo vệ

 

ajax-loader