22/02/2021 16:43:25

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt iface 302 với màn hình cảm ứng.
Thông số kỹ thuật

1. iface 302 với dung lượng 500 khuôn mặt,  2000 vân tây, 10 000 thẻ.
2. iface 302 với dung lượng 1500 khuôn mặt, 2000 vân tay
3. Iface302 với dung lượng 3000 khuôn mặt, 4000 vân tay
 Hướng dẫn  sử dụng máy chấm công nhận diện khuôn mặt iface, cách đăng ký vân tay,  hướng dẫn đăng ký khuôn mặt cho máy chấm  công.
Hướng dẫn sử dụng máy chấm công khuôn mặt iface 302, video hướng dẫn sử dụng

--> Các bạn kích vào link bên dưới để xem video hướng dẫn sử dụng

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt iface 302, iface202, iface 402, iface602, iface 702, ofae800, với màn hình cảm ứng


ajax-loader