06/10/2020 11:41:23

Tên chương trình TẢI TẠI ĐÂY
Phần mềm tuần tra GS6000C, GS7000C, MITA9000E,... có pin sạc 3.5.7 Download
HDSD phần mềm chấm công Tiếng Anh ATT 2007 Download
Phần Mềm Máy Tuần Tra Bảo Vệ GS6000C, GS7000C, ... (3.5.8) Download
Phần mềm chấm công Mitaco 5v2 Download
SQL Sever ( MitaProV1) Download
Hướng dẫn cài đặt Mitapro V1 Download
HDSD Máy Chấm Công SC403 Download
HDSD phần mềm chấm công bảo vệ GS6000C, GS7000C, MITA9000E Download
Phần mềm chấm công ZKtime net 3.0 Download
HDSD Phần mềm chấm công ZKtime net 3.0 Download
HDSD Máy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack RJ2200A & RJ-2200N Download
 Phần mềm chấm công wise eye on39 bản cũ cấp key - BẢN CHUẨN Download
HDSD Thiết bị kiểm soát vân tay, thẻ độc lập X6,  X7 Download
HDSD Máy chấm công k14, K40, K60 Download
HDSD Máy chấm công F18, F19, F21lite Download
Phần mềm tuần tra bảo vệ 3.5.9 (NEW VERSION) Download
HDSD Phần mêm chấm công ZKTECO Biotime 8.0 Download
Phần mềm chấm công ZKTECO Biotime 8.0 Download
Phần mềm chấm công Ronald jack Plus Download
HDSD Phần mềm chấm công Mitaco 2012 Download
Phần mềm chấm công Tiếng Anh Attendance Management - Time 5.0 Download
Driver phần mềm tuần tra bảo vệ Download
Tải phần mềm MitaPro V1 ( Link setup chuẩn Mitapro V1) Download
Tải phần mềm MitaPro V2 ( Link setup chuẩn Mitapro V2) Downloadajax-loader