Hướng dẫn sử dụng phần mềm Máy tuần tra bảo vệ P2

Hướng dẫn Phần mềm máy tuần tra bảo vệ ( phần tiếp theo)

CÁC MÁY TUẦN TRA BẢO VỆ GỒM; Máy tuần tra bảo vệ GS6000C, Máy chấm công tuần tra bảo vệ GS7000C, MITA9000E, GS6000E

PHẦN II:CÀI ĐẶT 
Bước 1: Tạo khu vực, mã nhân viên ( Tạo Line)
Ví dụ công ty có 2 cổng tạo 2 khu vực riêng( Line) cho dễ quản lý.
 
Vào  Basic Setting( M) --> Patrol Line (L)
 
Nhấn Add , 2 dòng UpLine và Line Code giữ nguyên, dòng Line Nam: ghi tên khu vực, hoặc tên mã nhân viên, Sau đó nhấn Save
Ví dụ: tòa nhà có nhiều tầng, tạo Line là các tầng cần đi tuần tra: Tầng 1, tầng 2,….
 
Tương tự muốn tạo các khu vực tiếp theo nhấn Add và thực hiện các thao tác tương tự sau đó Save, Tạo xong nhấn Exit để đóng lại
Bước 2: Khai báo các Nút ( Đặt tên nút)
Vào Basic Setting ( M)--> Chọn Patrol Place(B) còn gọi là Buttons (B)
Nhấn Add --> Phải kết nối máy tuần tra với máy tính qua usb
 
Check vào AutoRead, đợi 1 lúc sẽ có dòng Please connect and turn on InductionProbe xuát hiện
 
Đưa nút chấm công vào trước máy tuần tra, ( Máy tuần tra kết nối với máy tinhsÌ) và nhấn nút trên máy tuần tra, Sẽ thấy hiện thông báo “Take buttons Near to the Probe!”
 
Và máy chấm công sẽ tự động cập nhật mã số nút chấm công (ButtonID)
Dòng Place Name nhập tên nút ( Hay là các vị trí cần đi tuần tra) , sau dó ấn OK để lưu lại, Tiếp tục làm như vậy cho các nút khác.
Ví dụ: Trong các Tầng , cần đi tuần tra qua các địa điểm như khu vực khách hàng, khu vực thu ngân, tạo Place Name là: 1.T1.khách hàng (Tầng 1) 
Trong đó 1 là vị trí thứ 1 cần đi qua, T1 là Tầng 1, Khách hàng là khu vực cần đi qua.
Với cơ quan có nhiều vị trí tuần tra, khu vực riêng cần tạo 1 file chú thích riêng.
Vị trí 1: là khu vực khách hàng (1.T1.khách hàng )
Vị trí 2: là khu vực thu ngân (2.T1.thu ngân)
Để khi thiếu giờ tuần trc của số 1 hay 2 , thì sẽ dễ dàng nhận biết được vị trí nào bị bỏ qua.

Sau khi đăng ký xong các nút nhấn cancel. Nếu muốn thay đổi tên các Nút nhấn Modify, Nhất Exit để đóng.
 
Bước 3: Add Nút cho nhân viên
Hay  Đưa các Nút vào Line ( Các địa điểm , vị trí vào khu vực)
 Vào Basicinformation(M) --> BindPatrolLine Place(P)
 
Chọn nhân viên (BV01), sau đó chọn nút chấm công, chuyển qua hoặc chuyển ngược lại.
 

Bước 4: cài đặt lịch trình 

Vào Basicinformation(M) --> PatrolPlan (S)

Chọn Line muốn cài lịch trình , ví dụ BV01 sau đó nhấn Setting Plan
 
Begin time: ........................ giờ bắt đầu
End time: ........................... giờ kết thúc
Next day: ........................... nếu giờ bắt đầu đến giờ kết thúc qua 24h
Batch Set Regular Time: ... set lịch chấm bắt buộc
Patrol time: ........................ thời gian tuần tra
Rest time: ........................... thời gian nghỉ
Nếu chọn chức năng Batch Set Regular Time thì thời gian tuần tra + thời gian nghỉ sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi bằng tổng thời gian làm việc

VD: SET lịch trình tuân tra từ 6h=>18h, đi tuần 45p, nghỉ 15 phút
 15p, và ca 18h=>6h tương tự .
Begin time: ........................ 06:00
End time: ........................... 18:00
Next day: ........................... không check
Batch Set Regular Time: ... check
Patrol time: ........................ 45
Rest time: .......................... 15
Begin time: ........................ 18:00
End time: ........................... 06:00
Next day: ........................... check
Batch Set Regular Time: ... check
Patrol time: ........................ 45
Rest time: .......................... 15

Với phần mềm 3.6 Setting Plan ,chọn Set well regulate time period in batches 
Recove data để chọn Thời gian tổng đi 1 vòng qua các vị trí, gồm thời gian tuần tra và nghỉ
 
XEM TIẾP Hướng dẫn phần mềm máy tuần tra bảo vệ TẠI ĐÂY

Khách hàng phản hồi

0968.628.818

02463.258.116